Over het logo

Het Expertisecentrum Arbeidsmarkt is een allround onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken. Kees van Uitert is directeur en senior adviseur en van huis uit arbeidsmarkteconoom. Bij het Expertisecentrum Arbeidsmarkt kunt u terecht voor onderzoeks- en adviesopdrachten. Ook heeft het Expertisecentrum Arbeidsmarkt veel kennis en ervaring in huis om congressen of brainstormsessies te organiseren.

Mijn portfolio
Op deze website treft u de portfolio aan van Kees van Uitert en een beschrijving van de diensten, waarvoor u bij het Expertisecentrum Arbeidsmarkt kunt aankloppen.

Het Expertisecentrum Arbeidsmarkt is aangesloten bij de SEED Foundation.
Voor meer informatie:

Kees van Uitert  06 2294 7956      kees@expertisecentrum-arbeidsmarkt.nl